Типові правила користування бібліотекою Гоголівської ЗОШ І-ІІ ступенів

1. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ БІБЛІОТЕКОЮ

1.1. Право вільного та безкоштовного користування бібліотекою мають учні, вчителі і всі працівники школи.

1.2.Учні школи записуються до бібліотеки в груповому (класом) або індивідуальному порядку за списками, співробітники та викладачі школи – в індивідуальному порядку, батьків – за паспортом.

1.3.На кожного користувача заповнюється читацький формуляр як документ, що підтверджує факт і дату видачі користувачеві літератури з фонду бібліотеки та їх повернення.

1.4.Під час запису до бібліотеки користувачі повинні ознайомитися з правилами користування бібліотекою і підтвердити зобов'язання про їх виконання своїм підписом у читацькому формулярі.

1.5. Читацькі та книжкові формуляри є документами, що свідчать про факт та дату видачі користувачам друкованих та інших джерел інформації та їх повернення до бібліотеки.

1.6. Обслуговування читачів проводиться за графіком, що встановлює бібліотека.

2. ПОРЯДОК КОРИСТУВАННЯ АБОНЕМЕНТОМ ТА ЧИТАЛЬНИМ ЗАЛОМ

2.1.Термін користування літературою, яка видається на абонемент, становить не більше 15 днів. Кількість примірників, які видаються на абонемент, не більше - 2.

2.2.Навчальна, методична література видається користувачам на час навчання відповідно до програм з обов'язковою перереєстрацією наприкінці навчального року.

2.3.У разі необхідності термін використання літератури може бути подовжений, якщо на видання немає попиту з боку інших користувачів, або скорочений, якщо ця література користується підвищеним попитом.

2.4.Періодичні видання видаються вчителям-предметникам терміном на 15 днів. За кожний примірник користувач розписуеється окремо в читацькому формулярі.

2.5.Періодичні видання видаються читачам-учням лише в читальному залі бібліотеки.

2.6.Кількість літератури, яка видається в читальному залі бібліотеки, не обмежена.

2.7.Рідкісні, цінні, довідково-енциклопедичні видання, словники, альтернативні підручники, хрестоматії видаються лише в читальному залі.

2.8.Користувачі 5-9 класів розписуються за кожний екземпляр видання, повернення документів фіксується підписом бібліотекаря.

2.9.Користувачі в читальному залі мають дотримуватися тиші, не заважаючи працювати іншим.

3. ПРАВА, ОБОВ'ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ БІБЛІОТЕКИ

КОРИСТУВАЧ МАЄ ПРАВО:

3.1.Безкоштовно користуватися бібліотечно-інформаційними послугами.

3.2.Одержувати повну інформацію про склад фонду бібліотеки та порядок доступу до нього.

3.3.Отримувати у тимчасове користування необхідні документи (на різних носіях інформації) з фонду бібліотеки.

3.4.Отримувати бібліотечно-інформаційні знання, навички та вміння самостійного користування бібліотекою (інформацією).

3.5.Брати участь у заходах, що проводить бібліотека.

3.6.Обиратися до бібліотечної ради, надавати практичну допомогу бібліотеці.

3.7.Дарувати бібліотеці художню літературу, словники, енциклопедії, довідники та ін.

3.8.Вимагати дотримання конфіденційності щодо даних про нього та переліку літератури, якою він користується.

3.9.Подавати адміністрації школи зауваження, пропозиції щодо роботи бібліотеки.

КОРИСТУВАЧ ЗОБОВ'ЯЗАНИЙ:

3.10.Дотримуватися правил користування бібліотекою.

3.11.При записі до бібліотеки треба надати необхідні відомості про себе для заповнення читацького формуляра.

3.12.Дбайливо ставитись до документів, літератури, отриманих з фондів бібліотеки: Не псувати, не робити позначки ані олівцем, ані ручкою, не робити підкреслювань, не виривати й не загинати сторінки.

3.13.Повертати літературу не пзніше встановленого терміну.

3.14.Не виносити з приміщення бібліотеки літературу, яка не зафіксована в читацькому формулярі.

3.15.У разі вибуття зі школи повернути до бібліотеки літературу, що за ним зафіксована.

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОРИСТУВАЧІВ:

3.16.У разі втрати або пошкодження літературу з фонлу бібліотеки користувач повинен замінити її аналогічною або рівноцінною (за визначенням біблотекаря) літературою,або внести кратне відшкодування вартості цієї літератури.

3.17. Не виносити з бібліотеки книг, які не записані в формуляр.

3.18.Бережно ставитися до друкованих творів та інших носіїв інформації, які отримують з фонду бібліотеки (не робити в них помітки, не підкреслювати, не виривати і не загинати сторінки).

3.19. Користуватися цінною, в єдиному примірнику, літературою, довідниковими виданнями тільки в читальному залі.

3.20. При одержанні друкованих видань та інших документів з бібліотечних фондів читач повинен переглянути їх у бібліотеці і у випадку знаходження пошкоджень або дефекту попередити про це бібліотечного працівника, який зробить на них відповідну помітку.

3.21. У разі пошкодження або втрати документа користувач, за домовленістю з бібліотекою, повинен замінити його аналогічним документом або внести грошове відшкодування ринкової вартості документа через бухгалтерію.

3.22. Не порушувати порядок розстановки літератури у фонді відкритого користування.

3.23. Не виймати картки з картотек.

3.24. Щорічно, на початку навчального року, проходити перереєстрацію.

3.25. У разі вибуття зі школи, повернути до бібліотеки видання, які числяться за користувачем.

3.26. Користувачі не мають права заносити до бібліотеки портфелі, сумки та верхній одяг.

3.27. У разі порушення терміну користування документами без поважних причин користувач позбавляється права користування бібліотекою строком на 3 місяці.

3.28. Атестат та характеристика видаються учням, які вибувають зі школи, тільки після повернення літератури, яка була взята на абонементі бібліотеки. Працівники школи, що звільняються з роботи, повинні підписати обхідний лист у бібліотекаря.

3.29. В кінці навчального року учні, вчителі та працівники школи повинні розрахуватися з бібліотекою. Учні, які не розрахувалися з бібліотекою, не здали підручники за минулий навальний рік, позбавляються права користування бібліотекою.

3.30. Псування, розкрадання книжок учнями передбачає відповідальність за це з боку їх батьків .

3.31. За втрату неповнолітніми читачами документів з бібліотечних фондів відповідальність несуть батьки або особи, які їх заміняють.

4. Обов’язки бібліотеки щодо обслуговування користувачів

Бібліотека зобов’язується:

4.1. Інформувати учнів, учителів, працівників школи, батьків про всі види послуг, що їх надає бібліотека, в тому числі платних.

4.2. Створювати умови для використання бібліотечного фонду, роботи в бібліотеці.

4.3. Забезпечувати безкоштовний і вільний доступ користувачів до бібліотечних фондів та безкоштовну видачу друкованої продукції в тимчасове користування.

4.4. Забезпечувати оперативне і якісне обслуговування користувачів з урахуванням їх запитів і потреб.

4.5. Надати в користування каталоги, картотеки, інші форми бібліотечної інформації.

4.6. Вивчати потреби користувачів в інформації. Вести консультативну роботу, надавати необхідну допомогу щодо пошуку та підбору необхідних видань.

4.7. Вести усну науково-інформаційну роботу, організовувати виставки літератури, бібліографічні огляди, дні інформації, літературні вечори. Надавати допомогу у проведенні школою свят.

4.8. Удосконалювати роботу з користувачами шляхом впровадження комп’ютерних технологій.

4.9. Систематично здійснювати контроль за своєчасним поверненням до бібліотеки літератури .

4.10. Кожного навчального року проводити перереєстрацію користувачів.

4.11. Забезпечувати збереження та раціональне використання бібліотечних фондів, створювати необхідні умови для збереження документів.

4.12. Проводити дрібний ремонт книжок та своєчасну палітурну роботу, залучати до неї бібліотечний актив.

4.13.Забезпечувати режим роботи згідно з потребами школи.

5. Робота бібліотеки щодо збереження підручників та книг

Щоб книга і підручник служили довго виконуйте такі рекомендації:

1. Всі одержані вами підручники слід утримувати в охайному вигляді.

2. Треба тримати підручники в окремій обкладинці або обгорнутими папером.

3. Не загинайте аркуші, користуйтеся закладкою.

4. Не слід класти в книгу ніякі предмети.

5. Перш ніж узяти до рук підручник, вимийте руки. Підготувавши урок, поставте книгу на полицю, або покладіть у портфель.

6. На сторінках підручників робити примітки ручкою або олівцем забороняється.

7. Поводьтесь з підручником так, щоб не було соромно передати його вашим молодшим товаришам.

Пам'ятка

1. При одержанні підручників у бібліотеці продивись їх. При виявленні пошкоджень повідом бібліотекаря.

2. Обгорни підручники.

3. Зроби закладки для підручників.

4. Якщо ти зіпсував чи загубив підручник, по­верни до бібліотеки аналогічний, чи заміни іншою книгою.

5. Не перегинай палітурку підручника.

6. Не загинай кути сторінок.

7. Не роби поміток, не розмальовуй підручник.

8. Клади підручники тільки на чистий стіл.

9. Бережи підручники від сонця і води

10. Відведи вдома місце для підручників.

Рекомендації класним керівникам щодо роботи з учнями по збереженню підручників

1.Ознайомити учнів з єдиними вимогами щодо збереження підручників.

2. Ознайомити з критеріями оцінювання підручників.

3. Призначити відповідального за перевірку підручників в класі.

4. Слідкувати, щоб учителі-предметники систематично перевіряли стан збереження підручників свого предмета (робили відповідні записи в щоденник учня).

5. Один раз на чверть виставляти оцінки в щоденники учням за стан збереження підручників.

6. Разом з батьками здійснювати заходи з виховання в учнів бережливого ставлення до книги. На батьківських зборах аналізувати наслідки рейдів перевірок.

7. Відмітити учнів і батьків, які краще зберегли підручники.

8. Вклеїти в щоденники учням єдині вимоги що­до збереження підручників.

6. План заходів щодо роботи зі збереження підручників та книг

1 В усіх класах призначити учня-бібліотекаря, які разом з класним керівником перевірятимуть стан підручників в своїх класах вересень Класний керівник, учень-бібліотекар
2 Провести з учнями бесіди про бережливе ставлення до підручників Протягом року Класний керівник, бібліотекар
3 Скласти графік перевірки стану підручників жовтень Органи самоврядування, бібліотекар
4Двічі на семестр проводити рейди-перевірки стану підручників в школі Двічі на семестр Органи самоврядування, бібліотекар
5 Результати оглядів освітлювати на класних годинах двічі на семестрКласний керівник, бібліотекар
6 Оголосити подяку учням та їх батькам, які зберегли підручники протягом року в відмінному стані Травень Класний керівник, бібліотекар
Кiлькiсть переглядiв: 135

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.